UBYTOVÁNÍ
FILIPOVA HORA

Vaše klidné místo v uspěchané době.

FILIPOVA HORA

Filipova Hora je stranou rušného hektického života a je tedy optimálním místem k načerpání nové energie.

Nachází se na Domažlicku a je součástí katastrálního území obce Tlumačov. Filipova Hora, Filipovka či Filipsberk - z německého Philippsberg - náleží k Českému lesu. Je obklopena lesy, které kvůli kůrovcové kalamitě vzaly z části za své. Nicmémě život jde dál a v oplocenkách, ale i mimo ně roste budoucí generace, tentokráte již smíšeného lesa.

Filipovka skýtá nádherné výhledy, jak na Šumavu, Malý a Velký Ostrý, lidově Prsa matky Boží a vpravo od něj Velký Javor, tak na sousední Hohen Bogen.

HISTORIE

V jihozápadních lesích od Mrákova, leží v nadmořské výšce 600 metrů Filipova Hora. V širokém lesním porostu naleznete prostorný jižní svah, na kterém jsou roztroušeny chalupy dávající této lokalitě typický ráz. Nejvyšším kopcem je Halovská se svými 643 metry. První písemná zmínka o dnešní Filipově Hoře pochází z roku 1789. Dávno předtím zde však nechal správce koutsko - trhanovského panství, Filip Jan Stadion, vystavět panský dvůr. Svou aktivitou se však zprotivil tlumačovským sedlákům, kteří si u vrchnosti stěžovali, že na jejich gruntu nechali postavit chalupy. Filipův Dvůr v roce 1870 vyhořel a byl rozprodán třem poddaným z Maxova. Ti pak položili základy nové vsi.

Nejpravděpodobnější poloha staveb z té doby se ukazuje v okolí stávající hospody - našeho penzionu. Poblíž se také nachází křížek a dříve zde stávala malá zvonička. Po sametové revoluci se začal ráz vsi měnit. Jsou zde krom trvale obydlených chalup i chalupy rekreační.

Filipova Hora je od roku 1850 součástí domažlického okresu. Do roku 1869 byla známa pod úředním názvem Philipsberg a od roku 1910 jako Filipsberg. Od roku 1921 je Filipova Hora osadou obce Tlumačov. V dřívějších mapách můžeme nalézt také název Krásnice. Jde o dolní část osady od autobusové zastávky až k bývalému lesnímu penzionu. Chalupy v okolí hospody již náležely k Filipově Hoře.
Adresa
Ubytování Filipova Hora
MVDr. Kateřina Stiborová
Filipova Hora 7
Tlumačov u Domažlic
344 01
Napište nám
email
info(@)ubytovanifilipovahora(.)czZavolejte